Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Yên Nghĩa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Yên Nghĩa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Yên Nghĩa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được diễn ra vào ngày 05/6/2019 (thứ tư) tại Hội trường tầng II - UBND phường Yên Nghĩa. Hội nghị sẽ tiến hành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...

kỳ họp HĐND phường yên nghĩa

Viết bình luận

Xem thêm tin tức