Hội CCB phường Yên Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014 - 2019

Hội CCB phường Yên Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014 - 2019

Sáng ngày 28/5/2019 (Thứ ba), tại Hội trường tầng II - UBND phường Yên Nghĩa đã diễn ra Hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu, giai đoạn 2014 - 2019.

tổng kết phong trào CCB gương mẫu

tổng kết phong trào CCB gương mẫu

Viết bình luận

Xem thêm tin tức